TCDD Ankara

Proje kapsamında 34 km katener ve cer gücü sistemlerinin tasarım, proje, malzeme temini, test ve devre alamsı şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Emre Ray
Emre Ray
Emre Ray