Tedaş

AG VE YG(OG) elektrik dağıtım tesislerinin arıza onarımı, Periyodik bakımı, Montajı, demontajı, Güzergah değişikliği, Karakteristiğinin değitirilmesi, Şebekelerin ıslahı amacıyla kapasite artırımlarının yapılması işleri ile ilgili montaj, demontaj ve demontajdan montaj işlerinin yapılmasıdır

Emre Ray
Emre Ray
Emre Ray