TCDD İzmir

Şirketimiz TCDD Halkapınar İstasyonu Binasının (İzmir) İnşatını, ABB - Yapı Merkezi Konsorsiyumu'na miteahhit firma olarak yapmıştır. İstasyon Binası, TCDD'nin örnek istasyon binası olarak TCDD bünyesinde yer almaktadır.

Emre Ray
Emre Ray
Emre Ray