Anahat Demiryolu Sistemleri

Katener           Trafo ve Güç Temini           SCADA            Sinyalizasyon           Haberleşme

Hafif Raylı (Tramvay - Metro)

Katener           Trafo ve Güç Temini           SCADA            Sinyalizasyon            Haberleşme

Enerji

Enerji Üretimi            Enerji İletimi Trafo Merkezleri (TM) 

İnşaat

Bina İnşaatları            Endüstriyel İnşaatlar